Дана 20.03.2017.године у школи за ученике са тешкоћама у развоју “Вук Караџић“ у Сомбору,одржана је радионица на тему превенције трговине људима.Радионица је одржана према стандардизованом плану и програму Црвеног крста Србије.Циљ ове радионице је био да се ученици школе упознају са опасностима које им прете на сваком кораку и да се подстакне безбедно понашање као мера опреза од трговине људима.Радионици је присуствовало 17 ученика.