Организација Црвеног крста Сомбор дистрибуирала је 550 пакета за социјално угрожене у сомборским селима.Корисници социјалне помоћи пакете ће преузимати у сеоским месним заједницама.Прим.др Зоран Парчетић,председник скупштине града Сомбора рекао је да је до малог застоја у подели прве транше помоћи дошло због спровођења обавезне процедуре,односно јавне набавке која је успешно окончана.                                                                     “Друга подела ће бити врло брзо,већ наредног месеца,тако ћемо успоставити континуитет у подели прехрамбених пакета социјално најугроженијим лицима.У овој транши биће подељено 550 пакета, који су по саставу,количини и квалитету исти као пакети  дистрибуирани прошле године“,рекао је др Парчетић и навео да ће до краја године у укупно шест транши бити подељено 3300 пакета.