Сагледавајући искуство из деловања у несрећама протеклих неколико година, као и искуство стечено током пружања помоћи мигрантима и избеглицама Црвени крст Србије је увидео потребу за јачањем капацитета у области људских ресусрса за пружање прве психосоцијалне подршке. Током новембра и децембра месеца организован је низ обука из области психосоцијалне подршке. Обуке су се одржавале у Београду и трајале су три дана. Ради правовременог и координираног начина одговора на несреће и пружања прве психосоцијалне подршке угроженима обучени постали су саставни део Националног тима за пружање Психосоцијалне подршке.
Испред наше организације обуку су успешно завршили запослени и волонтери: Биљана Клипа – Секретар, Стефаи Делић- волонтер, Зорана Баста – волонтер и Даница Клипа- волонтер.