ЦИП Центар је реализовао обуку из програма “Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност” (каталошки број 56) које је Црвени крст Србије организовао у периоду 25. – 27.11.2016.г. за сараднике у оквиру пројекта: „Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група“. Овај пројекат има за циљ да деци ромске националности, као и деци са инвалидитетом и деци из социјално угрожених средина олакша укључивање у образовни систем и обезбеди подршку у учењу. Испред наше Организације обуци је присуствовао Иван Петровић, педагошки асистент.