На позив Генералног секретара Црвеног крста Србије, секкретар ЦК Сомбор Биљана Клипа присуствовала је дана 09.11.2016. састанку секретара Црвеног крста које имају активности са мигрантима.