У четвртак, 27.10.2016. у производном погону предузећа ,,ЕБМ Папст“ у Сомбору, реализована је показна вежба, против пожарне заштите и пружања прве помоћи приликом несреће у погону. Наша огранизација узела је учешће у овој вежби. Вежби су испред наше организације присуствавала три члана екипе прве помоћи: Далибор Стојановић, Теодора Боровић и Бојан Минић, који су приказали технике збрињавања повређених у производном погону. Такође наша организација обезбедила је и маркиранте и једног шминкера: Дуња Вуковић, Игор Мартиновић и Зорана Баста који су симулирали повређена лица. Вежби су присуствовали запослени у предузећу ,,ЕБМ ПАПСТ“ , руководство компаније из Словеније. Вежбу су организовали представници предузећа ,,Спакр Милић“ Доо, ЕБМ ПАПСТ и Црвени крст Сомбор.