Црвени крст Сомбор od 29.02.2016.године,реализује програм ,,Помоћ и нега у кући“ који је финансиран од стране локалне самоуправе. Програмом је обухваћено 39 геронто домаћица које брину за преко 310 корисника на подручју Града Сомбора и 15 села на територији Града Сомбора. Према плану и програму пројекта, у периоду јул –август, направљена је пауза у реализацији програма, а 01. Септрембра, геронто домаћице наставиле су са радом.