24. и 25. 09.2016. у просторијама Црвеног крста Сомбор, одржана је обука у трајању од 20 часова из прве помоћи, психо-социјалне заштите и кућне неге. Обуку је завршило 8 кандидата, а реализатори су били: Мирјана Филиповић и Даница Гајић.