На основу Одлухе Управног одбора о писању ИПА Пројекта са Црвеним крижом у Жупањи, секретар Црвеног крста Сомбор оформила је Тим за писање пројекта сачињен од сарадника Црвеног крста који реализују програме са старим особама у нашој Организацији, а чини га Гордана Матовић Зубелић, Мирјана Филиповић, Даница Гајић и Биљана Клипа. Обзиром на веома обиман посао који захтева писање јадног таквог пројекта, у току двомесечног писања пројеката, организовани су сусрети представника ЦК Сомбор и Жупања у Илоку и Сомбору. Састанцима су присуствоавли испред наше Организације председник Доцент др Милош Петровић, Мирјана Филиповић и секретар Биљана Клипа.
У јануару месецу 2017. године очекујемо резултате Конкурса за ИПА пројекте.