У овом извештајном периоду реализовано је 14 обука из пружања прве помоћи за будуће возаче чиме је обухваћено 107 кандидата, који су успешно положили завршни теоријски и практичан испит. Обуку су реализовали лиценцирани предавачи Црвненог крста Сомбор.