Црвени крст Печуј био је домаћин Конференције на тему ,,Здравствена заштита, одгој и образовање,, која је организована 28. априла 2016. године на Медицинском факултету у Печују. На Конференцији су учествовали представници образовања, здравства, локалне власти, Црвеног крста Мађарске, НВО, као и представници ЦК Тузле, Осијека и Сомбора. На молбу ЦК Печуј, представници све три делагације имале су излагање на ову тему са аспекта Црвеног крста са циљем размене искустава, и ближе сарадње Организација из ова четири града. Излагање испред наше Организације припремила је Биљана Клипа, секретар.