1. У основним школама:
• ,,22 Октобар“ у Бачком Моноштору;
• ,, Никола Вукићевић“ Сомбор и
• ,,Братство Јединство“ Сомбор
у току школске 2015/2016 године, са ученицима трећег разреда реализован је Програм: Промоција хуманих вредности. Са сваким одељењем је током програма реализована по 21 радионица из тема:
 Толеранција;
 Ненансилно решавање конфликата;
 Лични и културални идентитет;
 Дискриминација и стигматизација;
 Родна равноправност,
 Превенција електронског насиља и
 Дечија права и обавезе
Радионице је реализовао тим едукаваних младих волонтера Црвеног крста Сомбор у саставу: Кристина Ђуришић, Дона Лекај, Алекса Куртиновић, Игор Иђошки, Анђела Прешљак, Данијела Гељић, Наташа Костић, Драгана Барић, Бранка Ђукић, Драгана Павловић и Марко Шаула који су били подељени у тимове по школама.
У овом извештајном периоду успешно је завршена реализација програма у наведеним школама.
2. На позив Црвеног крста Србије, 31.05.2016. секретар Биљана Клипа и стручни сарадник Енди Ваш присуствовали су евалуативном састанку у оквиру програма ПХВ, који се одржао у Београду у Црвеном крсту Србије.