Обука из прве помоћи и реалистичког приказа повреда обољења и стања за ученике основних и средњих школа организована је у периоду од 01.фебруара 2016.године до 07.априла 2016.године.Обука се реализовала континуирано сваке недеље по утврђеним терминима.Преко 200 ученика је учествовало у обуци.Обуку су реализовали дугогодишњи волонтери Црвеног крста са искуством у пружању прве помоћи.

46.Градско такмичење у пружању прве помоћи одржано је 08.априла2016.године поводом 07.априла-Светског дана здравља.Екипе подмлатка и омладине показале су одлично знање и стечене вештине током двомесечне обуке.