У ОШ ,,Братство јединство,, дана 17. децембра, реализована је радионица на тему ,,Ненасилно решавање конфликата,,. Исту је рализовала Наташа Костић, а деца су кроз разне игролике активности научили како да избегну конфликте или их реше ненасилним путем.