У октобру и новембру месецу реализоване су четири едукативне радионице за ученике Гимназије ,,Вељко Петровић“ у Сомбору на тему превенција трговине људима. Радионицама је обухваћено укупно 105 ученика ове школе.

Школа Датум Број ученика Реализатори
Гимназија ,,Вељко Петровић“ Сомбор 06.10.2015. 28 Немања Ковачевић; Кристина Ђуришић
Гимназија ,,Вељко Петровић“ Сомбор 07.10.2015. 26 Немања Ковачевић; Кристина Ђуришић
Гимназија ,,Вељко Петровић“ Сомбор 03.11.2015. 29 Ивана Марјановић;

Немања Ковачевић

Гимназија ,,Вељко Петровић“ Сомбор 04.11.2015. 22 Ивана Марјановић;

Немања Ковачевић

Фото албум на FB Crveni krst Sombor