У оквиру пројекта Заједнички програм за инклузију-Подршка ромској и маргинализованој деци у образовању, Црвени крст Србије организовао је боравак за 84 деце у Дечијем одмаралишту ЦК Србије ,,Криста Ђорђевић, у Баошићима у периоду 20-30. јуни 2012. године. Из Сомбора је упућено деветоро деце, а један од васпитача групе био је и Иван Петровић из Бачког Моноштора.