Акција Црвеног крста Србије ,,Јавни час прве помоћи,, организована је у већим градовима Србије.  Идеја је да сви заинтересовани учесници у саобраћају, кроз једночасовну информативну радионицу, подсете се како треба реаговати у ситуацијама када наиђу на повређену особу. Ова акција одржана је у перидоу 11-13. новембра, а реализовали су је Мирјана Филиповић и Жељка Копрић, уз присуство већег броја маркираната и шминкера. Иако је акција унапред најављена путем медија, а исто тако и путем позива које су возачима уручили припадници Саобраћајне полиције, само четири наша грађанина присуствовала су обуци, након које су добили приручних и захвалницу за учешће у акцији.