Све активности у оквиру Репродуктивног здравља младих рализују се у сарадњи са Саветовалиштем за младе, а исте води Мирјана Филиповић, члан Одбора. У периоду март – мај, реализовано је:

  1. Март месец – 15 радионица са 317 ученика основне школе у Дорослову, Станишићу, Светозар Милетићу, Бачком Моноштору, СОШ ,,Вук Караџић,, у Сомбору, Стапару
  2. Април месец – 7 радионица са 119 ученика у Светозар Милетићу, Дому у ченика у Сомбору и Дому за децу без родитељског старања
  3. Мај месец – 9 радионица са 99 ученика основне школе у Телечкој, Риђици, Бачком Моноштору и Стапару