На Конкурс расписан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Црвени крст Сомбор аплицирао је са два пројекта: ,,Млади за младе,, и ,,Гледај ме, слушај ме, научићу те,,. Оба пројекта су прихваћена од стране Комисије за одабир пројеката. Уговор са Секретаријатом потписан је 25. марта 2011. у Извршном већу Војводине. Укупно одобрена средства износе 210.000,00 динара.