Седам запослених у ,,Орис,, д.о.о и ППКА ,,Картон,, Сомбор, присуствовало је обуци из прве помоћи 14. и 15. јануара 2011. године. Обуку је водила Мирјана Филиповић, инструктор, а по завршеној обуци, организована је теоретска и практична провера знања, након које и уручена уверења о завршеном курсу у трајању од 5 година.

Шест запослених у Лучић групи у Пригревици успешно је завршило обуку из прве помоћи и самопомоћи у периоду 18 – 19. јануара 2011. године. Обуку је водила инструктор Мирјана Филиповић.