У оквиру једногодишње антипушачке кампање 2008/2009, а поводом 31. јануара 2009. године, Црвени крст Сомбор, Завод за јавно здравље и Саветовалиште за младе Дома здравља у Сомбору реализовали су следеће активности:

1.     Дана 30. јануара ораганизована Конференција за штампу  на којој су учестовавали прим др Владимир Панић који је говорио о штетности пасивног пушења, прим др Милан Зобеница информисао је јавност о активностима Црвеног крста, као и представник Завода за Јавно здравље др Драгана Качавенда и управник Дома здравља др Милош Божичковић

2.     У граду су организовани пунктови где је пролазницима дељен пропагандни материјал, и вршено је анкетирање грађана о пушењу. Пропагандни материјал обезбедио је Завод за јавно здравље.

3.     У току је реализација радионица за ученике шестог разреда као и анкетирање циљне групе о пасивном пушењу. Током фебруара месеца радионицама ће бити обухваћени сви ученици шестог разреда сомборске општине.