У периоду 04 – 06. маја 2007. године одржана је 20. јубиларна годишња Скупштина ТЈ ,,Христијан Тодоровски,, Карпош. Скупштини су присуствовали Радмиловић Срђан и Мартина Ласкач. Први контакт са Организацијом Црвеног крста у Карпошу, по оцени наших омладинаца, био је изузетно успешан и користан у смислу стицања нових, различитих искустава у раду са младима.